Клиенти

Част от основните клиенти на компанията са:

"Кока – Кола ХБК България" АД

"Мега Ел" ЕООД

МБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

"София - БТ" АД

"Телелинк" ЕАД

"Мобилтел" АД

"Флорина България" АД

"Кенар - Заре" ЕООД

"Верила Сървиз" ЕАД

"Порше център"

СД "Лобут"

СРИОКОЗ – София

Столична община

Софийска вода

"Топливо" АД

"ПМУ Бургас"

"Енерджи - Ка" ООД

"Белви" ООД

"БТК" АД

"Рувекс" АД

"Дружба стъкларски заводи" АД

и много други.

Фирмата разполага със собствена механизация и квалифицирана работна ръка в областта на електроизграждането с помощта на която е осъществила изграждането на много жилищни и промишлени обекти като някои от тях са:

"ВЕЦ СВОГЕ" AД

"ПФК - Левски"

"Кока – Кола ХБК България" АД

"Кенар-Заре" ООД

"Санитекс Пейпър Продуктс"

"Профекс - Биопродукти"

"Джи Би Ай" ООД

"Автолукс" – Автокъща

"Джорджети – Миролио"