Клиенти

Част от основните клиенти на компанията са:

"Кока – Кола ХБК България" АД

"Мега Ел" ЕООД

МБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

"София - БТ" АД

"Телелинк" ЕАД

А1

"Флорина България" АД

"Кенар - Заре" ЕООД

"Верила Сървиз" ЕАД

"Порше център"

СД "Лобут"

СРИОКОЗ – София

Столична община

Софийска вода

"Топливо" АД

"ПМУ Бургас"

"Енерджи - Ка" ООД

"Белви" ООД

"БТК" АД

"Рувекс" АД

"БиЕй Глас България" АД

"ГудМилс България" ЕООД

"Бест Фуудс" ООД

ИАОС към МОСВ

"Автомагистрали" ЕАД

"Автомагистрали Хемус" АД

Агенция по геодезия

Център за спешна медицинска помощ

Народно събрание на Р България

"Балкан Г" ЕООД

"ЯНА" АД

"Информикс Груп" АД

"ЕТЕМ Гестамп Алуминиум Екстружънс" АД

"Крамес" АД

"Мултивак България" ЕООД

"Мелексис България" ЕООД

"АВА-М" ООД

"ЕЕГ Инженеринг" ЕООД

"Юрупиън Еър Чартър" ЕАД

Парк - хотел "Москва"

"Бороинвест" АД

Хотел "Иглика"

к.к. Боровец

и много други.

Фирмата разполага със собствена механизация и квалифицирана работна ръка в областта на електроизграждането с помощта на която е осъществила изграждането на много жилищни и промишлени обекти като някои от тях са:

"ВЕЦ СВОГЕ" AД

"ПФК - Левски"

"Кока – Кола ХБК България" АД

"Кенар-Заре" ООД

"Санитекс Пейпър Продуктс"

"Профекс - Биопродукти"

"Джи Би Ай" ООД

"Автолукс" – Автокъща

"Джорджети – Миролио"