Електроизграждане

 • Проектиране вътрешни и външни силови инсталации.
 • Изработка вътрешни и външни силови инсталации.
 • Изработка вътрешни и външни слаботокови инсталации.
 • Доставка и монтаж на ел. оборудване и материали.
 • Проектиране и изработка ел. табла.
 • Ремонт силови трансформатори.
 • Ремонт вътрешни и външни инсталации.
 • Проектиране и изработка на мълниезащитни заземителни инсталации.
 • Проектиране и изработка на защитни заземителни инсталации.
 • Откриване и отстраняване на повреди по кабели и съоръжения НН и СН.
 • Абонаментна поддръжка на трафопостове и ел. съоръжения на фирми.
 • Пусково-наладъчни работи.