АВЕСГ

Ел. измервания и Електроизграждане

АВЕСГ

Ел. измервания и Електроизграждане

Орган за контрол от вида „С“ при „АВЕСГ“ ЕООД осъществява контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения

Електроизграждане

 • Проектиране вътрешни и външни силови инсталации.
 • Изработка вътрешни и външни силови инсталации.
 • Изработка вътрешни и външни слаботокови инсталации.
 • Доставка и монтаж на ел. оборудване и материали.
 • Проектиране и изработка ел. табла.
 • Ремонт силови трансформатори.
 • Ремонт вътрешни и външни инсталации.
 • Проектиране и изработка на мълниезащитни заземителни инсталации.
 • Проектиране и изработка на защитни заземителни инсталации.
 • Откриване и отстраняване на повреди по кабели и съоръжения НН и СН.
 • Абонаментна поддръжка на трафопостове и ел. съоръжения на фирми.
 • Пусково-наладъчни работи.

26 години в областта на електроизмерванията

Всички видове акредитации изискуеми от закона

Цялостното затваряне на цикъла електроизграждане–проектиране

Електролаборатория за откриване и отстраняване на повреди

Постоянен персонал от специалисти с професионална подготовка

Внедрени високи технологии за осъществяване на дейността

Повече за АВЕСГ

„АВЕС“ е създадена през 1991 година в гр. София, като компания занимаваща се с електроизмервателни дейности, пусково-наладъчни дейности, ремонтни и електромонтажни дейности. През годините фирмата притежава всички видове акредитации изискуеми от закона и нормативните документи за извършване на дейността си, а именно от Министерство на труда и социалните грижи, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Дирекция Национален Строителен Контрол (ДНСК).

Разгледайте клиентите ни

Напред

Свържете се за консултация

Напред